Pompy ciepła, Ecopol-system Z myślą o Tobie, z myśla o środowisku Firma Ecopol-System,Termodynamiczna Technika Grzewcza,Polski Producent i Dostawca Pomp Ciepła 1-PLM W-wa 14,05-300 Mińsk Mazowiecki

Budowa i zasada działania pompy ciepła

Głównymi elementami budowy pomp ciepła są:

  • sprężarka,
  • parownik,
  • skraplacz,
  • zawór rozprężny.

Pompa ciepła jest urządzeniem wymuszającym przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła z górnego źródła ciepła do dolnego źródła ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej. Zasada działania pompy ciepła podobna jest do działania chłodziarki, tyle że wykorzystanie energii jest odwrotne. Pompa ciepła stanowi zamknięty obieg chłodniczy wymuszony przez sprężarkę. I chłodziarka i pompa zawierają te same elementy: parownik, sprężarkę i skraplacz.

Parownik, który w lodówce zapewnia zimno, w pompie ciepła odpowiada za pobieranie energii ze źródła i przekazywanie jej do czynnika roboczego. Sprężony przez sprężarkę czynnik roboczy przetłaczany jest pomiędzy wymiennikami ciepła: parownikiem i skraplaczem, oddającym ciepło do instalacji. Maksymalna temperatura zasilania uzyskiwana za pomocą pompy ciepła wynosi 55°C, przy pompie ciepła z czynnikiem roboczym R407c

zasada dzialania pompy ciepla ecopol-system

Efektywność:

Prawie 90% zużywanej w gospodarstwach domowych energii przeznacza się na cele grzewcze. I tutaj głównie należy szukać środków prowadzących do obniżenia kosztów eksploatacji mieszkań. Jednym z nich jest właśnie pompa ciepła. Średnioroczny współczynnik efektywności pracy pompy ciepła (h), zmierzony jako stosunek energii cieplnej uzyskanej (Q), do energii elektrycznej pobranej przez silnik sprężarki (En), wyraża się zależnością: h = Q/En [kW/kW] i wynosi:

  • ok 4,0 przy poborze ciepła z gruntu,
  • ok 4,5 przy poborze ciepła ze studni głębinowej,
  • ok 5,0 przy odzysku ciepła z procesów technologicznych

Niskie koszty eksploatacji systemów grzewczych opartych o pompy ciepła, umożliwiają szybszy zwrot kosztów inwestycyjnych, w porównaniu z innymi źródłami ogrzewania. Rzeczywiste koszty eksploatacji, a co za tym idzie i czas zwrotu kosztów, mogą się różnić dla poszczególnych instalacji. Czas zwrotu kosztów inwestycyjnych zależy od warunków pracy pompy ciepła oraz od lokalnych cen energii i nośników energetycznych.

wykres z pompa ciepla

Pompa ciepła jest nowoczesnym i w pełni bezobsługowymurządzeniem, które samodzielnie może ogrzewać dom i zapewnić ciepłą wodę użytkową. System ogrzewania pompą ciepła jest obecnie najtańszym w eksploatacji źródłem ciepła. Około 75% potrzebnej energii pobierane jest z naturalnego otoczenia, pozostałe 25% energii dostarcza prąd elektryczny, niezbędny do napędu sprężarki w pompie ciepła.

Szeroki zakres mocy grzewczych produkowanych przez nas pomp ciepła, umożliwia zastosowanie ich zarówno w dużych obiektach, jak i w małych domach jednorodzinnych oraz zakładach przemysłowych.

W instalacji z grzejnikami konwektorowymi muszą one być dużo większe niż przy grzaniu tradycyjnym kotłem. Latem przy odpowiednim wykonaniu układu hydraulicznego pompa ciepła może zapewnić chłodzenie domu. Szczególnie korzystnym i polecanym sposobem ogrzewania z zastosowaniem pompy ciepła jest ogrzewanie podłogowe.